24. apríla – sviatok sv. Juraja – patrón skautov

24. apríla – sviatok sv. Juraja – patrón skautov
 
Svätý Juraj patrí medzi staro-kresťanských mučeníkov. Pochádzal pravdepodobne  z Kapa-dócie (dnešné východné Turecko). Narodil sa v kresťanskej rodine. Bol ešte dieťaťom, keď jeho otca umučili za vieru v Krista. Pretože sa vyznačoval fyzickou zdatnosťou, stal sa vojakom. V čase prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána rozdal svoj majetok a rytiersku výzbroj a pridal sa k prenasledovaným kresťanom. Ochraňoval slabých, zostal verný svojím ideálom. Odmietol modlárstvo, neopustil svoju vieru a preto ho kruto mučili. Napokon ho sťali. Všetko to sa udialo koncom 3. storočia. Jeho ostatky sú uložené v meste Lydde v Palestíne. Nad jeho hrobom postavili baziliku. V minulosti ho rytieri uctievali ako svojho patróna. V dnešnej dobe je patrónom skautov. Je zaradený medzi 14 pomocníkov v núdzi. 
Viaže sa k nemu známa legenda Súboj s drakom. Neďaleko v močiaroch sa usídlil nebezpečný jašter, ktorý ubližoval obyvateľom. Napádal ovce, ale aj ľudí. Všetci sa ho báli. Okolo prechádzal sv. Juraj a keď zistil, čo sa tam deje, pustil sa do súboja s drakom. Porazil ho a ľudí od neho oslobodil. Nechcel žiadnu odmenu, iba aby sa ľudia viac modlili k Pánu Bohu.