Hasiči – 4. máj - Sv. Florián

Hasiči –  4. máj - Sv. Florián

Ich patrónom je sv. Florián, jeho sviatok oslavujeme 4. mája. Správne hovoríme hasiči nie požiarnici.

 

Hasenie požiarov v minulosti:

 

-         strážnici zatrúbili na poplach                                                   

-         nebezpečenstvo rozšírenia požiaru bolo veľké, lebo väčšinou boli iba drevené domy

-         ľudia boli rozostavaní do radu po najbližšiu studňu a podávaním vedier hasili oheň

 

Dnešní hasiči:

Majú rozmanitý požiarnický odev a výstroj. Všetky látky sú nehorľavé. Patrí sem:  ochranná helma, chrániče, rukavice, remeň na upevnenie helmy, hadica, striekačka, sekera, ochranné čižmy. V prípade zásahu má požiarnik oblečený oblek s hliníkovou ochrannou vrstvou, proti vysokej teplote, musí použiť masku s dýchacím prístrojom. Pri chemickej nehode si oblečie odev chrániaci pred chemikáliami, na zabezpečenie cestách – výstražné oblečenie. Požiarnici majú aj služobné uniformy

 

Hasičský a záchranný zbor

– profesionálne  povolanie hasič, ale každý je vyučený v inom odbore – automechanik, mechanik, zámočník, elektrikár, potom absolvujú základný výcvik, opakované zásahy v skupinách, nácvik prvej pomoci. Musia sa vedieť dobre šplhať, nesmie sa im točiť hlava, musí mať aj znalosti o stavbách a prístrojoch.

           

Dobrovoľní hasiči – hlavne na dedinách, zadarmo v každom časepomáhajú pri mimoriadnych udalostiach. Môže sa ním stať každý, kto má aspoň 18 rokov.

Existujú aj mládežnícke požiarne zbory , chodia na súťaže a učia sa zručnostiam.

 

Zásahová jednotka:

-   mužstvo sa rozdelí na oddiely – hasenie, záchrana ľudí, zamedzenie šírenia požiaru, zásobovanie vodou....

-   výjazd – vedúce zásahové vozidlo, požiarnícke auto, vozidlo s vysúvacím

rebríkom a ako posledné cisternové hasiace vozidlo

zásahová jednotka – vedúci, veliteľ oddielu, vedúci čiat a členovia čiat.

 

Námorní požiarnici – hasia požiare na morských ťažobných plošinách, tankových

lodiach. Lode požiarnej ochrany sú plávajúce hasiace čerpadlá, čerpajú vodu spod trupu lode, voda sa zvyčajne mieša s penou, aby penové delá ľahšie uhasili horiacu ropu.

 

 Zdroje vody: jazero, rieka, hydranty – vodné prípojky na cestách a chodníkoch

 

Ako predchádzať požiaru:

najčastejšie príčiny požiaru: tlejúca zápalka, zapnutá žehlička, pokazený kábel, cigarety, sporákové platne, spreje, pyrotechnika, lampióny

 

Ako nahlásiť požiar:

 Tiesňové volanie 112 – uviesť svoje meno, miesto kde horí a popísať udalosť. Falošný  poplach  je pokutovaný!

 

 Nehas sám, vždy privolaj dospelého!

 

Kedy ešte pomáha hasič?

Keď sa niekto pribuchne, keď sa potopí auto do vody,  keď sa niečo stane zvieratám – padne do priepasti, zásahy proti rozmoženým osám, komárom a iné.