Život na diaľkové ovládanie

Život na diaľkové ovládanie

Nachádzame sa vo vyspelej technickej dobe. Internet, počítače či televízia nám udávajú tempo a normy života. Len ten najsilnejší jedinec dokáže stlačiť tlačidlo „off“ a vrátiť sa do reality. Koľko takýchto webových ľudí okolo seba stretávame? A nie sme to aj my? Nazdávame sa, že život na obrazovke je skutočný. Tak sa stáva, že pravú lásku hľadáme v telenovelách, naozajstným priateľom je nám zvieratko na diaľkové ovládanie a všetky krásne okamihy zažívame prostredníctvom monitora a reproduktorov nášho počítača. Postupne si celý svet okolo seba zdigitalizujeme. Nájdeme v sebe tú silu odhodiť ovládač a vykročiť von, kde na nás čaká skutočný svet?

Svet, v ktorom sú ľudia chudobní na lásku, pretože sa stretávajú iba s odmietnutím.

Svet, v ktorom ľudia neveria v skutočné priateľstvo, pretože niekto sklamal ich dôveru.

Svet, v ktorom ľudia nenašli teplo domova, lebo ich neprijali vlastní rodičia.

Svet, v ktorom sa ľudia nedokážu smiať, lebo im druhí spôsobovali iba bolesť.

Práve do takéhoto sveta nás Boh poslal s diaľkovým ovládačom vo svojom srdci, aby sme prišli ako ľudia, ktorí prijímajú k sebe biednych a neskrývajú sa pred ich chudobou, ponúkajú skutočné priateľstvo, dokážu sa zrieknuť materiálnych vecí pre pomoc iným, svojím smiechom a veselosťou dokážu zbúrať bariéry medzi inými.

Nedovoľme technike, aby nás ovládla. Má nám slúžiť  a nie nás zotročovať. Boh nám dáva silu stlačiť na ovládači tlačidlo „off“.

 

Zdroj: Katolícke noviny 11/2011

 

Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som

prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem.

daj mi silu, aby som zmenil veci,

ktoré zmeniť môžem.

a daj mi múdrosť,

aby som vedel rozlíšiť

jedno od druhého.

 

Reinhold Niebuhr