Deň narcisov

15.04.2011 00:35

Slovenský skauting sa pravideľne zapája do známej zbierky na pomoc ľuďom s onkologickymi ochoreniami. Deň narcisov, ktorý tento rok pripadá na piatok 15.4., je aj v našom zbore každoročná aktivita, zasa sa pripojíme k množstvu dobrovoľníkov na Slovensku a vyrazíme do ulíc so žltými pokladničkami. Pohybovať sa budeme tak v Ivanke ako aj v Nitre, vždy spolu s vedúcim. Takto obetujeme svoj čas i svoje sily v prospech dobrej veci. Ak sa rozhodnete prispieť aj vy, pripneme vám malý odznak v tvare narcisu ako vďaku za vašu pomoc.

Pre tých, ktorí to naozaj potrebujú sa nám podarilo vyzbierať 741 €.
Ďakujeme !