Duchovno

Kázeň Sv. Františka pre vtáčikov a včielky

Svätý František kráčal spolu s priateľom Masseom lesnatým údolím. V korunách stromov poletovalo veľa vtáčikov: vrabce, pinky, červienky, stehlíky. Zrazu krásny štebot vtákov sa zmenil  a zdalo sa, akoby sa dali do zvady. Sv. František videl, ako malý vrabec drží...

Deň matiek

  História   Na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starovekom Grécku oslavovali deň matiek už 250 rokov pred narodením Krista. Boli to slávnosti na počesť bohyne Rhey - matky všetkých bohov. Trvali zvyčajne tri dni - od 15. do 18 marca. Nemali však...

Život na diaľkové ovládanie

Nachádzame sa vo vyspelej technickej dobe. Internet, počítače či televízia nám udávajú tempo a normy života. Len ten najsilnejší jedinec dokáže stlačiť tlačidlo „off“ a vrátiť sa do reality. Koľko takýchto webových ľudí okolo seba stretávame? A nie sme to aj my? Nazdávame sa, že...

Pôst

Evanjelium ( Lk 4, 1-13)   Ježiš sa vrátil do Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „ Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom“ Ježiš mu...