Ako sme založili skautský zbor?

      Na počiatku bol nápad. Nápad urobiť niečo pre naše ivanské deti, pretože v roku 2002, kedy vznikol náš zbor, v našej obci nefungovala žiadna mimoškolská poobedňajšia aktivita, ktorá by bola zároveň prevenciou pred „výmyslami“, „huncúctvami“, bezcieľnym potulovaním sa po uliciach. Niečo, čo by dalo deťom možnosť rozvíjať svoje rozumové, telesné, duchovné, citové a intelektuálne schopnosti. To všetko totiž ponúka výchovný program Slovenského skautingu.
    A to sa naplnilo vo februári 2002. Príprava a realizácia vytvorenia nášho zboru zabrala veľa času, energie a síl, ale teraz, po deviatich rokoch fungovania môžeme povedať, že to stojí za to. Hoci sme na konci každého školského roka poriadne vypriahnutí a vyčerpaní, po prázdninách od októbra nanovo a nanovo štartujeme ďalší ročník svojej činnosti.
    Stretávame sa na prividelných "družinovkách" a na rôznych akciách. Za tie uplynulé roky sme odviedli bohatú činnosť, deti mali možnosť sa zúčastniť rôznych aktivít, súťaží, na ktorých sme získali popredné miesta, každý rok organizujeme letný skautsko-kresťanský tábor.
   Snažíme sa vydávať aj náš vlastný skautský časopis - občasník Skaut(n)ovinky. Prispievajú doň vedúci, skauti, a aj naši najmladší členovia. Snažíme sa ním priblížiť nás, naše hodnoty a zážitky ľudom v blízkom i vzdialenom okolí. Môžete si ho prelistovať tu:

skautovinky.doc (441 kB)

skautovinky 2009.doc (2,6 MB)

Naša klubovňa

Od vĺčat a včielok

Dobré skutky

15.02.2012 12:29
  Dobrý skutok Správny skaut vie dobre viazať uzly, takisto dokáže jednou zápalkou zapáliť oheň a ako vlastnú dlaň pozná mesto, v ktorom žije. Načo mu to všetko je? Samozrejme, aby si vedel poradiť v každej zložitej životnej skúsenosti, ale aj aby bol pripravený pomáhať svojim blížnym,...

Naša tvorba

15.02.2012 12:11
Fašiangová báseň Fašiangy idú k nám, Sliepku zabiť mám. Z jej vajec bude omeleta, Vydrží nám až do leta. Baby pozveme na ples, Bude tancovať s nami aj pes. Fašiangy, Fašiangy, vy veľké sviatky, Paleontológovia robia vykopávky. Fašiangy, fašiangy, rád vás mám, Nikto nebude teraz...

Naše desatoro

15.02.2012 12:04
Naše DESATORO 1.    rešpektujeme svoje vedúce a svoje okolie 2.    nevykrikujem, neskáčem do reči iným 3.    nebijeme sa, nevysmievame sa jeden druhému 4.    správame sa čestne a poctivo, slušne, nenadávame, používame zázračné...

Pravidlá ľudí

14.01.2012 21:19
  Keby ľudia boli dobrí, nekradli by, nerobili by zle, tak svet – ten by bol krásny. A  správy, Noviny, Krimi noviny -  by už neboli, lebo všade by dávali iba samé dobré veci a volali by sa Šťastné noviny. Prečo ľudia musia byť takí zlí, prečo ničia našu Zem? Musia sa zmeniť,...

Ako sa máme správať my vĺčatá....

14.01.2012 21:18
  Máme byť ticho Máme počúvať Máme si lepiť strany do zošitu Nemáme vykrikovať Máme si písať úlohy zo skautingu Nemáme rozprávať, keď niekto iný rozpráva Budeme písať ticho test.   Matúš Dávid 4. trieda

Bodovanie našich družinoviek:

 

Žltý bod - aktivita, ochota, záujem

Červený bod - poslušnosť, slušnosť, vzorné dodržiavanie pravidiel

Čierny bod - neposlúchanie, zlé správanie, nerešpektovanie vodcu

 

Čiernemu bodu predchádzaju 3 napomenutia, znamená aj zákaz učasti na akcii.

Novinky

Betlehemské svetlo 2012

21.12.2012 21:09
Aj tento rok sme sa zapojili do skautskej reťaze, ktorá prináša Svetlo z Betlehema do všetkých kútov sveta. Betlehemske svetlo sme priniesli do farností Ivanka pri Nitre a Nitra - Dolné Krškany, kde sme ho pri sv. omšiach v nedeľu 23.12. 2012 slávnostne odovzdali.

Deň narcisov 2012

06.05.2012 21:59
Aj tento rok sme sa zapojili do všetkým známej zbierky a pomohli Lige proti rakovine. Zbierali sme v 2 skupinkách, v Ivanke aj v Nitre. Spolu sa nám podarilo vyzbierať pre onkologických pacientov 708 eur.  

Naša činnosť

07.01.2012 06:02
Ponúkame vám prehľad činnosti nášho zboru za prvý polrok školského roka 2011/2012 :   Október : družinovka : - práca s listami, ozdobné vence z papierových listov na okná, postavičky z listov - rozprávanie o mimikrách, o jeseni - október – sviatok sv....

Prihlášky

27.02.2011 12:12
Stále prebieha nábor nových členov do nášho zboru. Budeme sa tešiť každému novému členovi, ktorý posilní naše rady. Pre prihlásenie alebo viac informácií nás kontaktujte na stránke alebo na mailovej adrese: zatkova.katka@gmail.com   Ste vítaní !  

Webová stránka bola spustená

27.02.2011 12:11
Dnes bola spustená naša nová webová stránka.  

Od vĺčat a včielok

Dobré skutky

15.02.2012 12:29
  Dobrý skutok Správny skaut vie dobre viazať uzly, takisto dokáže jednou zápalkou zapáliť oheň a ako vlastnú dlaň pozná mesto, v ktorom žije. Načo mu to všetko je? Samozrejme, aby si vedel poradiť v každej zložitej životnej skúsenosti, ale aj aby bol pripravený pomáhať svojim blížnym,...

Naša tvorba

15.02.2012 12:11
Fašiangová báseň Fašiangy idú k nám, Sliepku zabiť mám. Z jej vajec bude omeleta, Vydrží nám až do leta. Baby pozveme na ples, Bude tancovať s nami aj pes. Fašiangy, Fašiangy, vy veľké sviatky, Paleontológovia robia vykopávky. Fašiangy, fašiangy, rád vás mám, Nikto nebude teraz...

Naše desatoro

15.02.2012 12:04
Naše DESATORO 1.    rešpektujeme svoje vedúce a svoje okolie 2.    nevykrikujem, neskáčem do reči iným 3.    nebijeme sa, nevysmievame sa jeden druhému 4.    správame sa čestne a poctivo, slušne, nenadávame, používame zázračné...

Pravidlá ľudí

14.01.2012 21:19
  Keby ľudia boli dobrí, nekradli by, nerobili by zle, tak svet – ten by bol krásny. A  správy, Noviny, Krimi noviny -  by už neboli, lebo všade by dávali iba samé dobré veci a volali by sa Šťastné noviny. Prečo ľudia musia byť takí zlí, prečo ničia našu Zem? Musia sa zmeniť,...

Ako sa máme správať my vĺčatá....

14.01.2012 21:18
  Máme byť ticho Máme počúvať Máme si lepiť strany do zošitu Nemáme vykrikovať Máme si písať úlohy zo skautingu Nemáme rozprávať, keď niekto iný rozpráva Budeme písať ticho test.   Matúš Dávid 4. trieda