O skautingu

Slovenský skauting od hora nadol a naopak alebo organizačná štruktúra.

WOSM – Svetová organizácia skautského hnutia – je to hnutie pre chlapcov aj dievčatá WAGGGS – svetová asociácia skautiek – je to hnutie pre dievčatá Skauting v Československu sa obnovil v roku 1989 – po páde komunizmu.   Postupnosť: Náčelníctvo – je to akoby skautská...

Opekanie v prírode.

oheň zakladaj vždy na bezpečnom mieste. Nikdy ho nerob tam, kde je suché lístie a konáriky, na lúke so suchou trávou, blízko kopy sena alebo slamy. minimálna bezpečná vzdialenosť od stanu alebo prístrešku, stromu, krovia alebo suchých pňov sú 3 metre. Od stodoly alebo stohu slamy, od...

24. apríla – sviatok sv. Juraja – patrón skautov

  Svätý Juraj patrí medzi staro-kresťanských mučeníkov. Pochádzal pravdepodobne  z Kapa-dócie (dnešné východné Turecko). Narodil sa v kresťanskej rodine. Bol ešte dieťaťom, keď jeho otca umučili za vieru v Krista. Pretože sa vyznačoval fyzickou zdatnosťou, stal sa vojakom. V čase...

O čom je skauting ?

  Je celosvetové hnutie, ktoré založil Baden Powell - B.P. (čítaj Bí-Pí). Bol vojakom, prieskumníkom a všetky svoje poznatky uplatnil v tomto hnutí pre mladých. Skaut znamená prieskumník....

Núdzové spôsoby orientácie v zimnom období

   V hmle: nikdy nechoď v teréne sám. Skupinu musia viesť aspoň dve dospelé skúsené osoby, pričom jedna ide vpredu a druhá vzadu, celá skupina sa musí navzájom vidieť, ak to nie je možné, skupina sa naviaže na vodiacu šnúru alebo lano, vedúci má píšťalku...

E.T.Seton - Čierny vlk

  Ernest Thompson Seton – zálesák, lovec, maliar, vedec a jeden zo zakladateľov skautingu. -          bol jedenástym zo 14 detí – z toho bolo 13 chlapcov -          presťahovali sa na farmu –...