Príroda

Ekológia. 22. apríl – Deň Zeme

Deň ZemeJÁN PAVOL II   Základné zložky životného prostredia: voda, vzduch, pôda   Pohoda životného prostredia: a)     akustická – ticho b)     tepelná a klimatická – teplota, klíma c)     zraková – farebnosť,...

Skautská prax - zime

Chôdza v šmykľavom teréne -    pri chôdzi po svahu sa vyhýbaj šmykľavým miestam, ktorými sú zľadovatené plochy – pád môže mať smrteľné následky -    nepohybuj sa na firnových poliach ( firn je hrubozrnný sneh, ktorý cez noc zmrzne a cez deň sa mení na...

Apríl - mesiac lesov

  Denne som vídaval na úsvite strom, ako sa od vrcholu koruny až k päte stromu prebúdza. Bol totiž plný vtákov. A vždy za úsvitu začal ožívať a spievať, a keď potom vyšlo slnko, pustil svoje bohatstvo k nebu ako starý dobrácky pastier, a až do večera zostával...

Vlk dravý

    „Potreboval som 37 rokov na štúdium vlka v divočine i v zajatí, kým som zistil, aké vysoko inteligentné a nádherné zvieratá sú...

Spevavce v zime

      S obdobím chladných dní a mrazov utícha vtáčí spev. Niektoré spevavce odlietajú do teplých krajín, iné sa musia prispôsobiť zimnému obdobiu. Typickými cestovateľkami sú lastovičky. Putujú do teplých krajín Afriky a Indie za potravou. Pred odletom sa...