Dobré skutky

15.02.2012 12:29

 

Dobrý skutok


Správny skaut vie dobre viazať uzly, takisto dokáže jednou zápalkou zapáliť oheň a ako vlastnú dlaň pozná mesto, v ktorom žije. Načo mu to všetko je? Samozrejme, aby si vedel poradiť v každej zložitej životnej skúsenosti, ale aj aby bol pripravený pomáhať svojim blížnym, ako to sľubujeme v sľube.
Dobrý skutok – to nemusí byť vždy veľká vec – nie každý deň sa dá niekomu zachrániť život. Ale ak chceme, aby bol tento svet lepším, nemali by sme váhať robiť ich kedykoľvek, keď sa to dá.
Dobrý skutok – je skutok, ktorý je dobrý pre všetkých, nie len pre mňa. Čo urobím pre niekoho bez nároku na odmenu. Len tak, z dobrej vôle. Čo môže byť dobrým skutkom?
-    podať pomocnú ruku
-    vypočuť si niekoho, kto sa trápi
-    poradiť niekomu
-    rozlišovať medzi dobrom a zlom,
-    chrániť prírodu, zvieratá, ľudí
-    zapájať sa do verejných zbierok
-    pripraviť si niečo zaujímavé na družinovku
-    pomôcť upratať po nejakej akcii
 

Niektoré naše dobré skutky.....

- nakreslila som Viky koníky, potešila som spolužiačky. Tinka - Pytónka
- pomohla som poliať kvety vedúcej. Ninka – Degu
- poľúbila som vedúce Katku a Peťku. Erika – Panda,
                                                  Saška - Gepardica
                                                  Viky - Kólia
- pomohla som babke, lebo má boľavý prst. Natálka – Kvet