Naše desatoro

15.02.2012 12:04

Naše DESATORO

1.    rešpektujeme svoje vedúce a svoje okolie
2.    nevykrikujem, neskáčem do reči iným
3.    nebijeme sa, nevysmievame sa jeden druhému
4.    správame sa čestne a poctivo, slušne, nenadávame, používame zázračné slová ako
        -    prosím
        -    ďakujem
        -    prepáč
5.    počúvame sa
6.    neklameme, nepodvádzame
7.    všetci si navzájom pomáhame
8.    všetci sme priatelia – sme jedna družina
9.    počas aktivít sa nehráme s mobilmi, s kartičkami
10.  nosíme si pravidelne zošity a pomôcky
 

OPATRENIA – TRESTY

Vykrikovanie, nadávky – klikovanie
3x výstraha – zákaz akcie
Opakované porušovanie pravidiel – vylúčenie zo skautingu


Čo nám na družinovkách vadí:

-    krik
-    strieľanie a ohadzovanie papierikmi
-    že sa navzájom nepočujeme
-    že vymýšľame
-    že nepočúvame svoje vedúce

Maťo – že tu nie je jedlo :) ( občas je !)