O čom je skauting ?

28.02.2011 15:57

Je celosvetové hnutie, ktoré založil Baden Powell - B.P. (čítaj Bí-Pí).

Bol vojakom, prieskumníkom a všetky svoje poznatky uplatnil v tomto hnutí pre mladých. Skaut znamená prieskumník.        

                                                 

 Cieľ skautingu:

- ochrana prírody a vzťah k prírode (ochrana životného prostredia, ovzdušia, chránených zvierat a rastlín.....)

- vzťah k sebe a iným (rodičia, súrodenci, učitelia, priatelia, starí rodičia....)

- telesný a duchovný rozvoj človeka (pohyb na čerstvom vzduchu, športovanie, súťaživosť, rozjímanie o kráse prírody, o stvoreniach, o historických pamiatkach....)

 

Deň skautov – 24. apríl – sviatok sv. Juraja 

 

Vekové kategórie v skautingu:

 6-11 rokov      vĺčatá a včielky

12-15 rokov     skauti a skautky

16-26 rokov     roveri a roverky

 

Družinovka je základ.....

Pravidelné stretávanie sa každý týždeň počas celého školského roka - to je družinovka. Vždy v rovnakom čase, hodinka, ktorú venujeme sebe, rôznym témam a našim postrehom. Každý si nájde to svoje. No veď posúďte sami, toto je len malý výber z našich tém:

Priateľstvo, Zdravá výživa, Prvá pomoc, Stopy zvierat, Skautské zákony a skautské značky, Morzeovka, Počasie, Šikanovanie, Divadlo, Vyjadrovanie pocitov, Ochrana prírody, Deň Zeme, Recyklácia, Živočíchy, Rastliny a huby, Sviatok sv. Juraja, Požiarnici, Piráti, Pravidlá cestnej prepravy, Rodina, Internet, Ohšostroj,....

 

Symbolický rámec výchovného programu:

Aby výchovný program bol prístupný a zábavný, Slovenský skauting pre najmenšiu vekovú kategóriu "vĺčatá a včielky", používa ako symbolický rámec postavy zo známej knihy Kniha džungle. Vystupuje tu:

Mauglí – v reči džungle znamená žabka, stratené dieťa, ktorého sa ujala svorka vlkov.

Akela – múdry vodca vlčej svorky

Rakša – matka vlčica

Balú – múdry medveď

Kaá – vynaliezavý had

Baghíra – silný a zdravý leopard

Rikki-Tikki-Tavi – verný a milujúci mungo, zviera podobné na mačku, telom na lasicu

Kotik – pomáhajúci tuleň

sv. František z Asissi – priateľ človeka a zvierat – rozumie reči zvierat, chráni ich

bandari – uškriekané a neposlušné opice – nedodržiavajú zákon džungle, každému sa posmievajú, nikoho nerešpektujú                                                               

Poradné skalisko – miesto, kde sa konajú porady

vlčí brloh – skrýša vlkov

                                                                                                                                                  

vlčie pojmy            -        skautské pojmy

brloh                             moja skautská klubovňa

Akela                            moja skautská vedúca

svorka                          naša družina, skupina mojich skautských priateľov

zákon džungle                skautský zákon, pravidlá družiny

poradné skalisko             naše porady, keď nás niečo trápi

                                                                               

Pozdrav vĺčat                                                                                                             

- do tvaru písmena V zdvihnutím pravého ukazováka a prostredníka

- znázorňuje to nastražené vlčie uši – znamená to, že vĺčatá si vždy všímajú, čo sa deje okolo  nich                                                            

- znamená to aj dodržiavanie dvoch bodov sľubu:      

   dodržiavať zákon vĺčat a byť stále lepším                                                     

 

Zaujímavosť:

podávanie ľavej ruky – palec kryje malíček a prstenník                                

- znamená to, že silnejší ochraňuje slabšieho a vĺčatá sú pripravené pomáhať iným

 

Farbou vĺčat je žltá farba – je veselá, žiarivá, hrejivá.

Aj vĺča má byť veselé, žiarivé – čisté v slovách, v skutkoch, v myšlienkach a jeho prívetivosť, pozornosť má hriať všetkých okolo seba.