7. apríl - Deň zdravia

7. apríl - Deň zdravia

 

 

7. apríl sa od roku 1950 oslavuje ako Svetový deň zdravia. Tento deň je symbolickým pripomenutím si založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vznikla práve 7. apríla 1948 a v tomto roku oslavuje významné jubileum.


Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia je každý rok informovať celosvetovú verejnosť o problematike zdravia, ochorení a ťažkostí v oblasti zdravotníctva. 

 

Zdravie a globálne otepľovanie

 

Následky 

Klimatické zmeny už majú svoje dopady na zdravie ľudí. Omnoho viac ľudí ako v minulosti zomiera v dôsledku nadmerných teplôt ovzdušia, zmeny sa prejavujú aj vo výskyte ochorení prenášaných na človeka hmyzom, ktoré sa v minulosti vyskytovali len v tropických krajinách – napríklad malária, a pod. Neprehliadnuteľné sú aj stúpajúce počty prírodných katastrof v podobe povodní, alebo zmenšovania lesov a rozširovania púští, ktoré majú za následok hlad, stratu obydlí, šírenie infekčných ochorení a často aj smrť.

 

Opatrenia

Svetový deň zdravia je veľmi dobrou príležitosťou na zdôraznenie, že klimatické dopady na zdravie treba brať veľmi vážne. Treba ich neustále monitorovať, vyhodnocovať a snažiť sa im v maximálnej miere predchádzať .

                                                                  

Silný a zdravý ako Baghíra                                                                              

-  viem, kde sú najdôležitejšie orgány v mojom tele                                             

mozog – riadi činnosť celého tela, centrum pamäte                                                 

srdce – vytláča krv  a kyslík, živiny a vitamíny do celého tela                                  

pľúca – nimi dýchame, v nich sa okysličuje krv                                                       

pečeň – vzniká tu veľké množstvo látok, ktoré sú potrebné pre život, ničia sa tu škodlivé látky                                                                         

žalúdok – svalový vak, zhromažďuje sa tu potrava a trávi sa                                    

obličky – v nich sa čistí naša krv a vzniká moč                                                      

tenké črevo – všetky živiny z potravy sa v tomto čreve dostávajú do kvi 

hrubé črevo – zhromažďujú sa tu zvyšky potravy, ktoré telo už nepotrebuje                                                                                        

                                                                                                                                  

Snažím sa byť čistý a upravený                                                                   

                                                                                                                   

Základné hygienické návyky                                                                      

-             zuby si umývame dvakrát za deň – ráno a večer, poprípade po každom jedle 

-             pravidelne si striháme nechty                                                                                                              

-          pravidelne sa češeme                                                                               

-          každý deň sa sprchujeme, podľa možností sa dva razy kúpeme                  

-          obliekame sa primerane nášmu veku a počasiu                                           

-          oblečenie má byť pohodlné                                                                     

-          rozlišujeme, čo si kde oblečieme – oblečenie vhodné do školy, do kina, do divadla, na športové aktivity, do lesa, na oslavu…..

 

 

Na jedlo nehovorím fuj - Pravidlá pri jedle:

·         k stolu nemeškáme

·         pred jedlom si umyjeme ruky

·         pred jedlom si zalezame dobrú chuť

·         keď jeme, nerozprávame

·         za jedlo poďakujeme

·         keď sa zíde rodina, mladší počkajú, kým si sadnú starší

·         pri stole nakazíme chuť iným

·         nemľaskáme

·         neovalujeme sa na stôl

·         chlieb berieme rukami, nenapichujeme

·         podľa možnosti pomáhame pri ľahšej príprave jedla alebo pri prestieraní stola

 

Viem povedať, aké choroby môžu mať deti

·         Ovčie kiahne – infekčné ochorenie – karanténa až 21 dní

·         Angína - bolesť hrdla, vysoké teploty

·         Chrípka - bolesť svalov, hlavy, celého tela

·         Hnačka - bolesť brucha, vracanie, dehydratácia

·         Viróza - teplota, bolesť svalov a tela

·         Alergie - na peľ, prach, bodnutie hmyzom, srsť zvierat

 

 

   Rady:             

·               nepiť vodu z potoka alebo neznámeho prameňa

·               nechytať cudzie psy

·               kúpať sa vždy v sprievode dospelého človeka

·               keď sa mi niečo stane, poviem to rodičom, učiteľom, vodcom