Kalendárium marec - apríl

Kalendárium marec - apríl

 

Kalendárium na marec

 

6.3.2002  Zriadenie Národného parku Veľká Fatra

8.3.        Medzinárodný deň žien

18.3.      Medzinárodný deň planetárií

19.3.      Medzinárodný deň astronómie

20.3.      Medzinárodný deň divadla pre deti a mládež

21.3.      Prvý jarný deň, jarná rovnodennosť

21.3.      Svetový deň lesov a lesníctva

21.3.      Svetový deň zdravého spánku

21.3.      Svetový deň poézie

22.3.      Svetový deň invalidov

22.3.      Svetový deň vody

22.3.      Medzinárodný deň tuleňov

25.3.      Medzinárodný deň spevu

28.3.      Deň učiteľov               

 

 

Kalendárium na apríl

 

1.4.   Svetový deň vtáctva

2.4.   Medzinárodný deň detskej knihy

7.4.   Svetový deň zdravia

12.4.  Medzinárodný deň letectva a kozmonautiky

15.4.  Deň narcisov

18.4.  Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel UNESCO

22.4.  Deň Zeme

23.4.  Svetový deň knihy a autorských práv

29.4.  Medzinárodný deň tanca

30.4.  Medzinárodný deň bez hluku