Máj mesiac lásky, mnohých tradícií a sviatkov.

Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. Záhrady a lúky sú posiate všetkými farbami, čo je nádherná pastva pre naše oči. Krása prírody má svoje čaro. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou prinášajú úžitok nielen pre seba, ale hlavne pre nás. Bez nich by život na našej planéte snáď ani nemohol existovať. Všetko žije novým životom. Spev vtákov nám spríjemňuje každodenný život, ktorý sa snažíme prežiť  podľa svojich predstáv. Aj keď v súčasnosti sa počasie akosi zmenilo a hranica teplôt sa posunula niekde do apríla a tým nastalo i skoršie prebúdzanie prírody. K máju sa viaže  aj množstvo významných udalostí a tradícií.

    Jenou z nich je aj stavanie a váľanie májových stromov späté  s peknou tradíciou, spevom , veselosťou vravou a zábavou.

    Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov, ktoré tu na zemi človek má: dar starostlivej a milujúcej matky. Vroku 2011  pripadá Deň matiek na 10. mája.  Pôvod sviatku bol v 17. storočí. Vo Veľkej Británii pracovalo u pánov od rána do večera veľa detí bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas pôstu bola príležitosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. Tejto nedeli sa začalo hovoriť „Nedeľa matiek.“

    13.mája je  výročný deň prvého zjavenia Panny Márie v r. 1917 vo Fatime.

    Ďalší z historických sviatkov je i sviatok 1. máj – sviatok práce a mnohí z nás možno ani nevedia akú má históriu. Traduje sa už vyše 120 rokov.

    Ďalším významným sviatkom v máji je 8. máj , deň víťazstva nad fašizmom.  Pripomíname si tu  koniec najväčšej tragédie 20. storočia – II. svetovej vojny. Vzdávame tak hold tým, ktorí sa obetovali aj za našu slobodu, majetok najcennejší – vlastný život.

    Máme tu aj pamätné dni rôznych významných osobností. Jednou z najvýznamnejších je výročie úmrtia M. R. Štefánika. Po dlhých rokoch strávených v zahraničí sa v nedeľu 4. mája 1919 z talianskeho Galarate vypravil letecky na návrat do vlasti. Svoj oslobodený národ i rodnú zem už neobjal živý – po páde lietadla tragicky zahynul neďaleko Bratislavy. Na záver jednu z jeho myšlienok: Prekážky treba rozbiť, a nie sa im poddávať.