Ohňostroj

Ohňostroj

Ohňostroj

Objavil ho Číňaň Ming Pej Li – ktorý odpálil svoj prvý ohňostroj. On aj jeho potomkovia ovládali tajomstvá výroby svetelných a iných efektov.

Číňania sú dodnes najlepšími výrobcami svetelných efektov a ohňostrojov.

 

Pyrotechnika je rozdelená na tieto triedy:

-         trieda č. 1 – detská pyrotechnika

-       nad 18 rokov – rímske sviece, fontány, gejzíry, petardy, rakety s náplňou farebných svetlíc, rotujúce slniečka, farebné dymy a bengálske ohne.

-        trieda III a IV – je určená iba pre profesionálov

 

Zásady používania výrobkov zábavnej pyrotechniky:

·        postupovať podľa návodu

·        skladovať mimo dosahu detí

·        výrobky nerozoberať, nevysýpať zložky pyrotechniky

·        nepoužívať výrobky poškodené, neúplné, po záručnej dobe

·        nepoužívať v miestnostiach alebo v horľavom prostredí

·        neodpaľovať v blízkosti škôl, nemocníc, pri malých deťoch, pri starých ľuďoch, pri zvieratách

·        kupovať iba označené výrobky

·        dodržiavať predpis, že pyrotechnika sa môže používať iba 31. decembra – Silvester a na Nový rok – 1. január.