Pôst

Pôst

Evanjelium ( Lk 4, 1-13)

 

Ježiš sa vrátil do Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal:

„ Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom“ Ježiš mu odvetil: „ Napísané je: Nielen z chleba žije človek“.

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „ Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal, a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Ježiš mu povedal: „ Je napísané: „ Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“.

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu : „ Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: „ Svojím anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili, a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal: „ Je povedané „ Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“.

Keď diabol skončil všetko toto pokúšanie, na čas od neho odišiel.

 

Sú obdobia, v ktorých človek častejšie rozmýšľa nad kvalitou svojho života a pravdivo sa pozrie na seba.

V prvú pôstnu nedeľu sa pozeráme na Ježiša, ako jednoznačným a jedinečným spôsobom premáha diablove pokúšania.

Nemyslime si, že zo strany Ježiša to bola bezproblémová záležitosť. Práve naopak. Za jeho úžasnými odpoveďami stojí štyridsaťdňový pôst, láska k Otcovi a k ľuďom, jeho odhodlanie prežiť aj silu pokušení, aby sa nám stal vzorom.

Diabol útočí na tri citlivé miesta.

 

Prvým sú telesné potreby. Diabol chce urobiť z Ježiša „pekára sveta“, služobníka žalúdka a konzumu, ale Ježiš prišiel, aby sýtil duše.

 

Druhým citlivým miestom je problém majetku a spoločenského postavenia. Diabol chce urobiť z Ježiša „ milionára“. Je príjemné, keď človek veľa má a veľa znamená. Ale za akú cenu? Nie aj za takú, že zapredá sám seba, rodinu, vieru, svoju česť? Často sa stáva, že človek sa začne klaňať viac ľuďom, veciam a mamone.

 

Tretím citlivým miestom je túžba po výnimočnosti. Diabol chce urobiť z Ježiša

„ kaskadéra“. V reálnom živote častokrát kaskadér zaplatí svojím životom. Aj my často podliehame hazardu, hazardujeme so svojím životom – drogy, nesprávny spôsob života, alkohol, hazardujeme so svojou dušou – nevhodné programy v TV, agresívne počítačové hry.....

 

Ktosi povedal, že kto ide s diablom do hostinca, vždy musí platiť účet. Pôstny čas je vhodný na to, aby sme sa zamysleli nad našimi pokušeniami a aby sme prosili Ježiša o silu odmietnuť ich. 

 

Zdroj: Katolícke noviny č. 7/2010