Slovenský skauting od hora nadol a naopak alebo organizačná štruktúra.

WOSM – Svetová organizácia skautského hnutia – je to hnutie pre chlapcov aj dievčatá

WAGGGS – svetová asociácia skautiek – je to hnutie pre dievčatá

Skauting v Československu sa obnovil v roku 1989 – po páde komunizmu.

 

Postupnosť:

  1. Náčelníctvo – je to akoby skautská vláda, v ktorej má každý svoju oblasť, svoje skautské ministerstvo a všetci spoločne rozhodujú o dôležitých veciach. Spolu je tam osem členov. Hlavný je náčelník a má dvoch zástupcov.
  2. Ústredie – nachádza sa v Bratislave, každý zamestnanec má svoju povinnosť – jeden zháňa peniaze, druhý peniaze kontroluje, niekto vydáva časopisy, knižky, plagáty, iní vybavujú registráciu členov a ostatné papierovačky. Ďalší organizujú akcie a kurzy.
  3. Oblasť – na Slovensku máme deväť oblastí –Bratislavská, Trnavská, Trenčianská, Považská, Nitrianska, Podtatranská, Stredoslovenská, Východoslovenská, Rómska. Na čele je oblastná rada, ktorú vedie oblastný vodca.
  4. Zbory a oddiely – je to základná úroveň. Každý skaut je členom nejakého oddielu a ten zase patrí do nejakého zboru. Zborov na Slovensku máme približne 120, náš zbor je 114. Skautský zbor Ivanka pri Nitre. Zbor riadi zborová rada zložená z vodcov oddielov a vedenia zboru. Oddiel riadi oddielová rada, ktorá sa skladá z radcov a vodcu.
  5. Družiny – je to základná jednotka celej organizácie. Na čele sú radcovia.
  6. Skaut, skautka, vĺča, včielka – to si vlastne ty – ty si úplne najzákladnejšia jednotka v celom tom veľkom skautskom hnutí.